Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract finanţare: POSDRU/113/4.2/S/122649

Egalitate de şanse

Prin actiunile derulate in cadrul proiectului este promovata egalitatea de sanse si egalitatea de gen. La definirea grupului tinta s-a avut si se are in vedere cuprinderea tuturor persoanelor indiferent de sex, religie, rasa, etinie, categorie defavorizata. Dezvoltarea proiectului a pornit de la ideea identificarii nevoilor grupului tinta si respectiv identificarea solutiilor pentru aceste nevoi. Se va promova participarea femeilor din totalul de 100 de persoane, 50 fiind reprezentat de femei.In timpul procesului de identificare si selectare a membrilor grupurilor tinta care vor beneficia de cursurile de formare perfectionare, au fost folosite criterii de selectare unitare, echitabile, nondiscriminatorii si care asigura acesul egal la serviciile care vor fi furnizate. Aceasta abordare a fost convenita cu partenerii si va constitui o politica directoare in selectia personalului si beneficiarilor pentru toate activitatile. Pentru a putea monitoriza acest aspect al proiectului, toti beneficiarii directi vor completa formularele standard de identificare in conformitate cu regulile finantatorului detaliate in directivele EC/95/46 si 2002/58/EC privind protejarea datelor cu caracter personal. Se va respecta Strategia nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati , aceasta reprezentand un drept fundamental si o valoare comuna a Uniunii Europene precum si Ordonanta Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii. Proiectul tine seama de nevoile persoanelor implicate si nu de apartenenta acestora religioasa, orientare sexuala, varsta, categorie defavorizata etc. Astfel grupul tinta va fi alcatuit din persoane ale caror nevoi identificate pot fi rezolvate prin intermediul proiectului, iar persoanele din grupul tinta nu vor fi diferentiate in functie de religie, apartenenta sociala, restrictie sau preferinta, orientare sexuala, varsta, categorie defavorizata etc. Toate stagiile de formare vor contine module de instruire prin care va fi promovata egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii grupurilor.Pe langa aceste sesiuni incluse in cadrul stagiilor de formare se vor derula si campanii de constientizare si informare privind combaterea discriminarii la locul de munca.
De asemenea in cadrul cursurilor de calificare si consiliere vor fi cuprinse si persoane cu varsta mai mare de 55 de ani astfel incat persoanele mai tinere sa-si largeasca aria de competente utilizand experientele celor mai in varsta. In structura grupului tinta, se regasesc persoane din urmatoarele categorii eligibile si anume: angajati, persoane cu vârsta peste 55 de ani, barbati si femei. Se va acorda o atentie deosebita persoanelor apartinand categoriilor vulnerabile, categorii de persoane care vor fi incluse in grupul tinta, vor fi create conditii pentru a reusi integrarea tuturor in cadrul activitatilor proiectului.

Calendar
Iunie  2019
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României