Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Contract finanţare: POSDRU/113/4.2/S/122649

Activităţi Eligibile

Activitatile eligibile din cadrul proiectului sunt urmatoarele:

A.1.Managementul proiectului, activitate continua pe toata durata proiectului care asigura implementarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea si raportarea stadiului implementarii proiectului.
Subactivitati:
1.1.Alcatuirea echipei de management.
1.2.Intocmirea metodologiei de lucru consta in metode, instrumente si proceduri pentru organizarea si functionarea echipei de management.
1.3.Intocmirea procedurilor pentru recrutarea si angajarea expertilor pe termen lung – lectori.
1.4.Monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului ( activitate continua ).


A.2.Achizitii publice. activitate continua pe toata durata proiectului. Planificarea necesarului de achizitii publice, intocmirea planului de achizitii, intocmire dosare achizitii, realizare proceduri, atribuirea contractelor de achizitii publice, receptia produselor si a serviciilor achizitionate cu respectarea OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Subactivitati:
2.1.Elaborarea cerintelor si specificatiilor tehnice pentru achizitia de licente, continut, echipamente, servicii si celelalte componente aferente sistemelor de videoconferinta.
2.2.Organizarea si desfasurarea procedurilor pentru achizitia sistemelor de videoconferinta.
2.3.Elaborare documentatie , organizarea si desfasurarea achizitiei de mobilier.
2.4.Elaborarea cerintelor si specificatiilor tehnice pentru achizitia de licente, continut, echipamente, servicii si celelalte componente aferente softului educativ si instrumentului aplicativ dedicat analizei.
2.5.Organizarea si desfasurarea procedurilor pentru achizitia de licente, continut, echipamente, servicii si celelalte componente aferente sistemului educational ( softul educativ si instrumentul aplicativ dedicat analizei ).
2.6.Achizitia de licente, continut, echipamente, servicii si celelalte componente aferente sistemului educational ( softul educativ si instrumentul aplicativ dedicat analizei ).
2.7.Achiziti de servicii si produse, altele decat cele mentionate mai sus.


A.3.Informare si publicitate, activitate continua pe toata durata proiectului. Tiparirea materialelor de promovare este un serviciu ce va fi externalizat. De asemenea spatiile publicitare in presa scrisa si tv, vor fi supuse procedurii de achizitie servicii (luna 1-luna 24).
Subactivitati:
3.1.Organizare eveniment lansare si inchidere proiect (luna 1, 24).
3.2. Comunicat de presa (luna 1, 6, 12, 24).
3.3. Expunere roll-up, banner, mash, placa de informare si publicitate.
3.4.Distribuire materiale: 1. flyere, brosuri, afise; 2. materiale inscriptionate: pixuri, agende de birou, CD.
3.5.Publicare anunt in presa scrisa (luna 1, 6, 12, 24).
3.6.Conferinte de presa (luna 1, 6, 24).


A.4. Proiectarea instrumentelor necesare in formare.
Subactivitati:
4.1.Selectie specialisti pentru realizarea instrumentelor de formare.
4.2. Analiza sistemelor de gestionare a pietei muncii in tarile membre UE.
4.3. Selectarea unei tari membre UE si realizarea unei vizite de schimb de experienta.
4.4.Organizarea unui seminar de lucru pentru analiza si validarea cerintelor si specificatiilor tehnice elaborate pentru softului educativ si instrumentului aplicativ dedicat analizei.
4.5.Integrarea componentelor achizitionate si realizarea adaptarilor sau modificarilor necesare Sistemului Informatic Educational.
4.6.Implementarea Sistemului Informatic Educational.


A.5. Proiectarea programului de formare.
Subactivitati:
5.1.Studiul sociologic pentru evidentierea principalelor nevoi de perfectionare. Construirea si aplicarea chestionarelor de evaluare a cunostintelor pentru grupul tinta.
5.2Constituirea grupului tinta – selectarea participantilor la formare.
5.3.Analizarea si interpretarea datelor (nevoile de formare).
5.4.Intocmirea curriculei pentru programul de formare, adaptata nevoilor de formare.
5.5.Planificarea desfasurarii programelor de formare – informarea beneficiarilor.
5.6.Organizarea cadrului de desfasurare a programelor de formare.


A.6.Sustinerea programului de formare:analisti pe piata muncii (luna 13 – 23).
Subactivitati:
6.1. Sustinere cursuri – 10 grupe a cate 10 cursanti folosind Sistemul Educational creat.
6.2.Evaluarea cursantilor folosind Sistemul Educational creat.
6.3.Certificarea absolvirii programului de formare.


A.7.Diseminarea rezultatelor (luna 22 – 24).
Subactivitati:
7.1. Elaborarea continutului materialelor informationale.
7.2.Tiparirea materialelor informationale.
7.3.Achizitia materialelor necesare pentru alcatuirea mapelor (care va contine: pix inscriptionat, pliant, brosura).
7.4.Organizarea conferintelor pentru diseminarea rezultatelor.


A.8.Auditul proiectului.


Calendar
August  2019
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României